top of page
Legal Interim Management, Consulting & Legal Headhunting

Hoe maakt LANCIS het verschil voor u met tijdelijke ondersteuning?

Onze team-members zijn meestal ABC profielen of experten in een bepaald vakgebied met doorgedreven corporate ervaring als bedrijfsjurist.

On-site 

Wij werken dedicated en exclusief on-site via onze gespecialiseerde interim-managers. Onze kennis is multidisciplinair, onze mentaliteit is agile en onze flexibiliteit oneindig. Onze adviezen zijn oplossend, pragmatisch, werkbaar en niet doorspekt met vakjargon. 

LANCIS biedt in het kader van onze competenties ( detail op pagina Diensten) interim-management ondersteuning voor bedrijven, zowel voor langdurige projecten (minimum 3 maanden) als voor korte of specifiek afgebakende rollen.

Opdrachten

 • Heb u nood aan een contractmanager, opzetten van templates, review van contracten?

 • Hebt u als bedrijf nood aan een legal profiel met een brede ervaring in logistiek en supply chain?

 • Wenst u alle risk binnen uw organisatielaten bekijken en afdekken?

 • Zoekt u uw activiteiten uit te breiden, interne processen te laten bekijken vanuit compliance of risk oogpunt? 

 • U zoekt een projectmanager voor begeleiding van een groot vastgoedproject?

 • Hebt u aanvullend op uw eigen legal counsel, nood aan extra capaciteit voor een capex project of tijdelijke projecten?

 • Werkt uw jurist plots deeltijds door familiaal omstandigheden en hebt u ter vervanging tijdelijk extra capaciteit nodig?

Off-site/remote 

Hebt u geen behoefte aan een inhouse legal counsel maar eerder een flexibele externe schil op afroep ?

Lijkt uw extern advocaat een te dure en niet pragmatische oplossing?

 

Een flexibele consultancy raamovereenkomst kan een slagkrachtige en kosten-efficiënte optie bieden.

In deze formule bieden wij een totaal pakket aan prestaties tegen marktconforme tariefvorken.

 • Advisering B2B in materie in generieke juridische materie ( M&A, corporate, commercial law, social law, financial and banking law), ondersteuning binnen procurement & supply chain, vastgoed, contracting, mededinging, M&A, compliance, risk, verzekeringen, ondernemingsrecht.

 • Begeleiding in public procurement of concessieaanvragen, screenen van gunningsbeslissingen op compliance.

 • U hebt geen GDPR/ DPO en u bent dit wettelijk verplicht, of u meent dat aanstelling van een DPO u een concurrentieel voordeel oplevert.

 • U wenst een fusie of opstart van een onderneming juridisch te laten begeleiden of zoekt juridische ondersteuning bij de overname van een nieuw bedrijf.

 • U zoekt een jurist om uw corporate housekeeping te sturen en in goede banen te leiden op de vastgestelde piekperiod

 • U wenst een juridische afdeling op te starten of te reorganiseren maar u wenst hiervoor begeleiding?

 • U hebt vragen bij de efficiëntie van uw legal organisatie maar de tijd om er te blijven bij stilstaan ontbreekt?

 • Naast adviesverlening, vertegenwoordigen wij u als ondernemer bij de lokale of regionale overheid, begeleiden wij u deskundig bij het complexe proces van overheidsopdrachten of screenen wij in uw nadeel genomen overheidsbeslissingen in functie van uw private belangen.

 

Hoe maakt LANCIS het verschil via headhunting van uw permanente Legal profielen?

 • Een Search heeft tot doel de meest kwalitatief geschikte kandidaat te vinden op de (inter-) nationale arbeidsmarkt. Dit gebeurt per definitie niet binnen het bestaande aanbod van actief of lokaal zoekende Professionals. Het aantal kandidaten dat niet actief op zoek is naar een nieuwe uitdaging - ons doelpubliek - is naar schatting 80% van de totale arbeidsmarkt. Wij hanteren dan ook een directe aanpak via discrete, persoonlijke benadering van kandidaten en/of via referral. 

 • Wij differentiëren ons in de markt door een holistische visie (cfr. Interim Mgt + Consulting + Search + Training) gecombineerd met de vaktechnische en sector kennis. 

 • Wij focussen op kwaliteit en kijken naar mogelijke kandidaten, zowel vanuit team- als organisatieperspectief.

 • Wij gaan prat op een - op maat gemaakte - Search-formule, klantgerichtheid, dedicated senior contact, 360° ontzorging, resultaat gebaseerde facturatie, alsook optionele vakspecifieke coaching. 

 • Ons proces is lean waar mogelijk en/of nodig, ontzorgt onze klant voor de volle 100% door overname van het ganse selectieproces en resulteert op die manier in een sterk gereduceerde Internal Cost of Operations (zowel bij HR als de Hiring Manager) en zorgt dus voor een minimale Total Cost of Ownership in hoofde van onze klanten. 

 • Wij focussen op klant én kandidaat, waarbij professionele invulling van de positie centraal staat, zonder de communicatie en feedback naar de kandida(a)t(en) uit het oog te verliezen.

 • Maatwerk, partnership en wederkerigheid zijn de hoekstenen in onze samenwerking.

 • De klant regisseert bij opstart de scope van de Search, waarbij zowel tempo, mijlpalen als gewenst resultaat worden gedefinieerd. 

Extra Service 

 • Wij  bieden additionele ondersteuning als trusted advisor rond markttrends, employer branding, selectie en testen van kandidaten, alsook design van het intern proces.  

 • Wij adviseren en implementeren samen met uw mensen en zorgen dat de kennis 100% intern geborgd wordt, middels onze jarenlange kennis van de markt & onze bewezen concepten / ervaring in Legal Senior & Executive Search.  

 • Aanvullende coaching, zowel op individuele basis als voor kleinere teams, bij on-boarden, zowel op vlak van HR, als gebieden waar verdere technisch-inhoudelijk verdieping gewenst is zoals Wetgeving Overheidsopdrachten, het opzetten van Contractmanagement, juridische opleidingen.

Voor een intake betreffende Legal Senior & Executive Search contacteer Annemie.Schuermans@progressio.be of Annemie@Lancis.be

 +32 (0) 471 42 63 23 / Linkedin Annemie/www.progressio.be

Meer details nodig? Contacteer ons

We zijn er om te helpen. Neem contact met ons op per telefoon, e-mail of via onze livechat.

bottom of page