Legal Interim Management, Consulting & Headhunting

Hoe maakt LANCIS het verschil voor u met tijdelijke ondersteuning?

Onze Interim-Manager-  Consultant is een ABC profiel of een expert in een bepaald vakgebied met doorgedreven corporate ervaring als bedrijfsjurist.

On site 

Wij werken dedicated en exclusief on site via onze gespecialiseerde interim-managers. Onze kennis is multidisciplinair, onze mentaliteit is agile en onze flexibiliteit oneindig. Onze adviezen zijn oplossend, pragmatisch, werkbaar en niet doorspekt met vakjargon. 

LANCIS biedt in het kader van onze competenties ( detail op pagina Diensten)  interim-management ondersteuning voor bedrijven, zowel voor langdurige projecten (minimum 3 maanden) als voor korte of specifiek afgebakende rollen.

Opdrachten

 • Heb u als procurement of supply chain manager nood aan een contractmanager, opzetten van templates, review van contracten?

 • Hebt u als logistiek bedrijf nood aan een legal profiel met een brede ervaring in logistiek en supply chain?

 • Wenst u alle risk binnen de supply chain laten bekijken en afdekken?

 • Zoekt u uw warehouse activiteiten uit te breiden, interne warehouse processen te laten bekijken vanuit compliance of risk oogpunt? 

 • U zoekt een projectmanager voor begeleiding van een groot vastgoedproject met facilitaire en logistieke aspecten?

 • Hebt u aanvullend op uw eigen legal counsel, nood aan extra capaciteit voor een capex project of tijdelijke projecten?

 • Werkt uw jurist plots deeltijds door familiaal omstandigheden en hebt u ter vervanging tijdelijk extra capaciteit nodig?

Off site 

Hebt u geen behoefte aan een inhouse legal counsel maar eerder een flexibele externe schil op afroep ?

Lijkt uw extern advocaat een te dure en niet pragmatische oplossing?

 

Een flexibele consultancy raamovereenkomst kan een slagkrachtige en kostenefficiënte optie bieden.

In deze formule bieden wij een forfaitair pakket aan allround prestaties tegen forfaitair tarief.

 • Advisering B2B in materie van procurement, supply chain, vastgoed, contracting, mededinging, M&A, compliance, risk, verzekeringen, ondernemingsrecht.

 • Begeleiding in public procurement of concessieaanvragen, screenen van gunningsbeslissingen op compliance.

 • U hebt geen GDPR DPO en u bent dit wettelijk verplicht, of u meent dat aanstelling van een DPO u een concurrentieel voordeel oplevert.

 • U wenst een fusie of opstart van een onderneming juridisch te laten begeleiden of zoekt juridische ondersteuning bij de overname van een nieuw bedrijf.

 • U zoekt een jurist om uw corporate housekeeping te sturen en in goede banen te leiden op de vastgestelde piekperiod

 • U wenst een juridische afdeling op te starten of te reorganiseren maar u wenst hiervoor begeleiding?

 • U hebt vragen bij de efficiëntie van uw legal organisatie maar de tijd om er te blijven bij stilstaan ontbreekt?

 • Naast adviesverlening, vertegenwoordigen wij u als ondernemer bij de lokale of regionale overheid, begeleiden wij u deskundig bij het complexe proces van overheidsopdrachten of screenen wij in uw nadeel genomen overheidsbeslissingen in functie van uw private belangen.

 

Hoe maakt LANCIS het verschil met onze headhunting aanpak

 •  Een Search heeft tot doel de meest kwalitatief geschikte kandidaat te vinden op de (inter-) nationale arbeidsmarkt. Dit gebeurt per definitie niet binnen het bestaande aanbod van actief of lokaal zoekende Professionals. Het aantal kandidaten dat niet actief op zoek is naar een nieuwe uitdaging - ons doelpubliek - is naar schatting 80% van de totale arbeidsmarkt. Wij hanteren dan ookeen directe aanpak via discrete, persoonlijke benadering van kandidaten en/of via referral. 

 • Wij differentiëren ons in de markt door een holistische visie (cfr. Interim Mgt + Consulting + Search + Training) gecombineerd met de knowhow van onze headhunters. Wij focussen op kwaliteit en kijken naar mogelijke kandidaten, zowel vanuit team- als organisatieperspectief. WIj gaan prat op een - op maat gemaakte - Search-formule, klantgerichtheid, dedicated senior contact, 360° ontzorging, resultaat gebaseerde facturatie, alsook optionele vakspecifieke coaching. 

 • Legal Senior & Executive Search methodiek 

 • Wij werken binnen elke Search in volledige transparantie, wat zich onder meer vertaalt in een tweewekelijkse rapportering. Een succesvolle Search kan voor ons enkel middels een dedicated approach,waarbinnen kwaliteit en snelheid van handelen voorop staan. Ons proces is lean waar mogelijk en/of nodig, ontzorgt onze klant voor de volle 100% door overname van het ganse selectieproces en resulteert op die manier in een sterk gereduceerde Internal Cost of Operations (zowel bij HR als de Hiring Manager) en zorgt dus voor een minimale Total Cost of Ownership in hoofde van onze klanten. 

 • Wij focussen op klant én kandidaat, waarbij professionele invulling van de positie centraal staat, zonder de communicatie en feedback naar de kandida(a)t(en) uit het oog te verliezen. Maatwerk, partnership en wederkerigheid zijn de hoekstenen in onze samenwerking. De klant regisseert bij opstart de scope van de Search, waarbij zowel tempo, mijlpalen als gewenst resultaat worden gedefinieerd. 

Legal Senior & Executive Search integrale aanpak 

 • Inhoudelijke intake op basis van unieke toolbox 

 • Afspraken rond gewenste publicatievorm en kanalen (maatwerk) 

 • Snel waar het kan, traag als het nodig is i.f.v. kwaliteit en duurzaamheid 

 • Afspraken en input over functietitel, profielbeschrijving, fit & selectieprocedure 

 • Job post en wervingstools als basisfundament, aangevuld met databank referrals, bevraging binnen ons senior netwerk, actieve en persoonlijke benadering van mogelijke kandidaten 

 • Overzicht marktpotentieel, na screening & scraping, oplevering Longlist en bepaling Shortlist 

 • Permanente en bij voortschrijdend inzicht update Longlist gedurende Search tot definitieve invulling 

 • Inhoudelijk beschrijvende (vaktechnisch, gedragsmatig, fit & potentieel) screening gelongliste kandidaten 

 • Uitgebreide inhoudelijke & vaktechnische interviews voor Shortlist gebaseerd op profielbeschrijving 

 • (aandacht voor aanwezig (leer-)potentieel, alsook fit met team en bedrijfscultuur) 

 • Interview rapport bij voorstelling van weerhouden kandidaten met vergelijking gewenst profiel 

 • Permanente en bij voortschrijdend inzicht update Shortlist gedurende looptijd Search tot definitieve invulling 

 • Exclusiviteit borgt doorlooptijd, efficiëntie & transparantie naar kandidaten, alsook overall kwaliteit van proces en weerspiegelt de lange termijn vertrouwensrelatie met opdrachtgevers én kandidaten 

 • Klantgerichte, wederkerige en evenwichtige samenwerking 

 • i.f.v. structureel partnership en vertrouwen op lange termijn 

 • Kosteloze herstart Search tot 6 maand na opstart kandidaat

Extra Service 

 • Wij  bieden additionele ondersteuning als trusted advisor rond markttrends, employer branding, selectie en testen van kandidaten, alsook design van het intern proces.  

 • Wij adviseren en implementeren samen met uw mensen en zorgen dat de kennis 100% intern geborgd wordt, middels onze jarenlange kennis van de markt & onze bewezen concepten / ervaring in Legal Senior & Executive Search.  

 • Aanvullende coaching, zowel op individuele basis als voor kleinere teams, bij on-boarden, zowel op vlak van HR, als gebieden waar verdere technisch-inhoudelijk verdieping gewenst is zoals Wetgeving Overheidsopdrachten, het opzetten van Contractmanagement, Category Management, ICT sourcing, Global Sourcing... 

Voor een intake betreffende Legal Senior & Executive Search contacteer Annemie.Schuermans@progressio.be of Annemie@Lancis.be

 +32 (0) 471 42 63 23 / Linkedin Annemie/www.progressio.be

Meer details nodig? Contacteer ons

We zijn er om te helpen. Neem contact met ons op per telefoon, e-mail of via onze livechat.